Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur

Om

Forskningsenheden Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur udforsker reformationen dens baggrund, eftervirkning og nutidige betydning i såvel historisk og kulturel som teologisk forstand.

I enheden indgår forskere fra systematisk teologi, kirkehistorie, religionsvidenskab og historie.

Forskningen omfatter bl.a. studier i protestantisk teologi både historisk og nutidigt systematisk teologisk, den lutherske teologis prægning af samfundet socialt, retsligt og kulturelt, herunder forholdet mellem frelsesøkonomi og samfundsøkonomi, og lutherdommens stadige samfundsprægende betydning i det 20. og 21. århundrede.

I forbindelse med reformationsjubilæet i 2017 har enheden et særligt fokus på reformationens betydning i Danmark.

Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur er en forskningsenhed under forskningsprogrammet Kristendom og teologi i kultur og samfund ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Nyheder

14.10.2016 | Navne

Jette Bendixen Rønkilde - Ny postdoc ved afdeling for Teologi

Pr. 1. april er Jette Bendixen Rønkilde er ansat som postdoc, hvor hun arbejder med et forskningsprojekt om Luthers og lutherske nadverliturgier

01.09.2016 | Navne

Eva Krause Jørgesen - Ny postdoc ved afdeling for Teologi

Eva Krause Jørgensen er pr. 1. august ansat som postdoc ved systematisk teolog

03.03.2016 | Forskning

Ny bog om religion som årsag til forandring

Per Ingesman, professor i kirkehistorie ved AU og medlem af forskningsenheden Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur, har redigeret bogen Religion as an Agent of Change: Crusades – Reformation – Pietism, som er udkommet på Brill, februar 2016. Bogens bidrag diskuterer under inddragelse af tre case studies (korstogene, reformationen og…

Viser resultater 1 til 3 ud af 13

1 2 3 4 5 Næste

   

Kommende konferencer

På Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet afholdes 26.–28. maj 2016 "Sixth Annual RefoRC Conference" under temaet "Kirke på reformationstiden". Planmæssigt bidrager reformationsforskere fra Aarhus også til konferencen.

Se mere her: www.refo500.nl/rc/pages/600/sixth-reforc-conference-20166-copenhagen.html

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Enhedskoordinator

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 14.10.2016