Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Reformatorisk Teologi - Reception og Transformation (FKK-projekt 2007-2009)

Oversigt over kollektivt forskningsprojekt støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation 2007-2009

Projektets formål var en analyse og refleksion af receptionen og transformationen af reformatorisk teologi i det 20. århundrede, og af den såvel teologiske, som kulturelle og politisk status ved begyndelsen af det 21. århundrede.

Projektet har derfor undersøgt reformatorisk teologi i det 20. årh. og dens teologiske, kulturelle og politiske status i det 21. årh. Genlæsningen af vestlig idehistorie i den teologiske bevægelse Radical Orthodoxy har tjent som kritisk udgangspunkt, fordi den anklager reformationen for at dele modernitetens modsætning mellem ren gave og gensidig økonomi. Projektet har nuanceret denne opfattelse. Reformatorisk teologi deler ikke nødvendigvis denne modsætning, selvom den er udbredt i det 20. årh.´s lutherske teologi. Det var samtidig tesen, at det 20. årh. lutherske teologi dog viderefører en sådan dikotomi, men at nutidig luthersk teologi indeholder væsentlige impulser til dens overskridelse. Reformationen har her større sammenhæng med før - reformatorisk teologi, men sætter samtidig kimen til et mere generøst nådesbegreb, som kan inkludere en positiv udnyttelse af gensidige relationer. Den mere nuancerede forståelse af reformatorisk teologi tegner et mere præcist billede af det 20. og det 21. årh.’s reformatoriske teologi og dens sammenhæng med den kulturelle og sociale udvikling.

Projektet har peget på en række tætte sammenhænge mellem teologihistorie og kulturel udvikling både overordnet og specifikt (fx sammenhængen mellem dannelseshistorie og katekismer). Tilsammen har projektets mange bidrag tegnet et nuanceret billede af mangfoldigheden i nutidig luthersk teologi og vist nye veje for at forstå sammenhængen mellem teologisk og kulturel udvikling.

Det oprindelige projekt voksede, da to øvrige projektdeltagere, post.doc. Christine Svinth-Værge Põder og ph.d.-studerende Bo Bergholt Grymer blev en del af projektgruppen med egne 3-årige stipendier fra henholdsvis Carlsbergfondet og Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

 

PUBLIKATIONER

          BØGER

 1. Christine Helmer & Bo K. Holm, Transformations in Luther's Theology. Historical and contemporary reflections, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2011 (286 s) (peer-reviewed).

 2. Protestantismen til debat, temanummer af Dansk Teologisk Tidsskrift (73. årg. nr. 4, 2010) (peer-reviewed)

  TIDSSKRIFTSARTIKLER

  FRA PROJEKTMEDLEMMER

 3. Niels Henrik Gregersen, "Generøsitetens teologi", i: Dansk Teologisk Tidsskrift 71/2 (2008), s. 77-99 (peer-reviewed).
 4. Bo Kristian Holm: “Nordic Luther Research in Motion“, i: Dialog. A Journal of Theology 2008/2, s. 93-103 (peer-reviewed).
 5. Peter Widmann: "Reformation og deformation", i: Dansk Teologisk Tidsskrift 73/4 (2010), s. 243-252 (peer-reviewed).
 6. Niels Henrik Gregersen: "Protestantisme med kød og blod", i: Dansk Teologisk Tidsskrift 73/4 (2010), s. 243-252 (peer-reviewed).
 7. Else Marie Wiberg Pedersen: "The Significance of the Sola Fide and the Sola Gratia in the Theology of Bernard of Clairvaux and Martin Luther", i: Luther-Bulletin 18 (2009) (peer-reviewed).
 8. Else Marie Wiberg Pedesen: "A Man Caught Between Bad Anthropology and Good Theology?: Martin Luther's View of Women Generally and of Mary Specifically", i: Dialog 49/3 (2010), s. 191-201 (peer-reviewed).
 9. Else Marie Wiberg Pedersen: "This is Not About Sex? : A Discussion of the Understanding of Love and Grace in Bernard of Clairvaux's and Martin Luther's Theologies", i: Dialog 50/1 (2011), s. 15-25 (peer-reviewed).
 10. Eberhard Harbsmeier: "Luthersalmernes kateketiske og didaktiske funktion", i: Hymnologi. Nordisk tidsskrift 37, nr. 2-3 (2008) (Peer reviewed).
 11. Eberhard Harbsmeier: "Dåb og dåbsoplæring i et dansk perspektiv", i: Svenskt Gudstjänstliv (2011), s. 105-126.

  INVITEREDE BIDRAG

 12. Werner G. Jeanrond: "Ecclesia semper reformanda: Protestant Principle and Church Renewal", i: Dansk Teologisk Tidsskrift 73/4 (2010), s. 271-281 (peer-reviewed).
 13. George Pattison: "Kirkestormen, neo-Gnosticism and Secular Christianity", i: Dansk Teologisk Tidsskrift 73/4 (2010), s. 282-295 (peer-reviewed).

  ARTIKLER I ANTOLOGIER

  BIDRAG FRA PROJEKTMEDLEMMER

 14. Svend Andersen: "Lutheran Political Theology in the Twenty-First Century", i: Transformations in Luther's Theology, s. 245-263  (Peer reviewed).
 15. Niels Henrik Gregersen: "The Mysteries of Christ and Creation: ‘Center’ and ‘Limit’ in Bonhoeffer’s Creation and Fall and Christology Lectures", i: Kirsten Busch Nielsen, Ulrik Nissen & Christiane Tietz, Mysteries in the Theology of Dietrich Bonhoeffer: A Copenhagen Symposium (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie),   Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007, s. 135-158  (Peer reviewed).
 16. Niels Henrik Gregersen: "Radical Generosity and the Flow of Grace", in: Bo K. Holm & P. Widmann, Word - Gift - Being, Tübingen: Mohr Siebeck 2009  (Peer reviewed).
 17. Bo K. Holm & Christine Helmer: ”Introduction”, i: Transformations in Luther’s Theology, 9-15  (Peer reviewed).
 18. Bo K. Holm: “Der Trost kommt vom Sehen – Katechismussystematik und Lehrbildung“, i: Denkraum Katechismus. Festgabe für Oswald Bayer, red. Johannes von Lübke & Edgar Thaidigsman, Tübingen: Mohr Siebeck, 109-124 (Peer reviewed).
 19. Bo K. Holm: ”Justification and reciprocity: purifed gift-exchange in Luther and Milbank”, in: Bo K. Holm & P. Widmann: Word – Gift – Being: Justification – Economy - Ontology, RPT 37, Tübingen: Mohr Siebeck, s. 87-116  (Peer reviewed).
 20. Bo K. Holm: „Luthers kristologi og de ‚protestantiske principper’“, i: Gudstankens aktualitet. Bidrag om teologiens opgave og indhold og protestantismens indre spændinger. Festskrift til Peter Widmann, red. Else Marie Wiberg Pedersen, Bo Kristian Holm & Anders-Christian Jacobsen, København: Forlaget Anis 2010, s. 317-338.
 21. Bo K. Holm: „Rechtfertigung als gegenseitige Anerkennung bei Luther“, i: Angeklagt und Anerkannt. Anerkennung und Rechtfertigung, red. Hans Christian Knuth, Erlangen: Martin-Luther-Verlag 2009, s. 23-42.
 22. Bo K. Holm: “Der fröhliche Verkehr. Rechtfertigungslehre als Gabe-Theologie“, i: Die Gabe: Ein „Ur-Wort“ der Theologie?, red. Veronika Hoffmann, Frankfurt: Verlag Otto Lembeck 2009, s. 33-53.
 23. 23)  Else Marie Wiberg Pedersen: "Skabelse og tilintetgørelse - skabelske og genløsning: K.E. Løgstrup og Regin Prenter genreflekteret", i: Gudstankens aktualitet. Bidrag om teologiens opgave og indhold og protestantismens indre spændinger. Festskrift til Peter Widmann, red. Else Marie Wiberg Pedersen, Bo Kristian Holm & Anders-Christian Jacobsen, København: Forlaget Anis 2010, s. 191-212.
 24. Peter Widmann: "Die notwendige Transformation einer reformatorischen Theologie", ransformations in Luther's Theology, s. 122-13  (Peer reviewed).
 25. Eberhard Harbsmeier: "Glaube und Bildung – Glaubensbildung. Historische und systematische Annäherungen", i: Martin Friedrich, Hans-Jügen Luibl (udg.): Glaubensbildung / Formation of Faith: Die Weitergabe des Glaubens im europäischen Protestantismus / Handing down Faith in European Protestantism (English and German Edition), Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt 2012, s. 1-28  (Peer reviewed). 

  FRA SAMARBEJSPARTNER

 26. Risto Saarinen: "Theology of Giving as a Comprehensive Lutheran Theology", i: Transformations in Luther's Theology, s. 141-159 (Peer reviewed).

  INVITEREDE BIDRAG

 27. Philipp Stoellger: "Reformation Theology 'non extra usum': What Has Happened to Reformation Theology in the Twentieth Century and What May Happen? - From a German Perspective", i: Transformations in Luther's Theology, s. 19-3 (Peer reviewed).
 28. Friederike Nüssel: "Gottes strittige Wirklichkeit? - Zur Transformation eines luthersichen Grundanliegens in der Theologie Wolfhart Pannenbergs", i: Transformations in Luther's Theology, 39-59 (Peer reviewed).
 29. Heinrich Assel: "Politia Christi und Symbolik des Todes Jesus. Zwei Anamnesen zur Transformation der Lutherrenaissance", i: Transformations in Luther's Theology, s. 60-84 (Peer reviewed).
 30. Paul R. Hinlicky: "Leibnizian Transformation? Reclaiming Theodicy of Faith", i: Transformations in Luther's Theology, s. 85-103 (Peer reviewed).
 31. Christine Helmer: "Transformations of Luther's Theology in View of Schleiermacher", i: Transformations in Luther's Theology, s. 104-121 (Peer reviewed). (Peer reviewed).
 32. Jan-Olav Henriksen: "The Gift of Grace - On Derrida's gift and Lutheran Grace: Using Philosophy to Make Points of Theology, or The Other Way Around", i: 160-178 (Peer reviewed).
 33. Michael Welker: "Rethinkning Christocentric Theology", i: Transformations in Luther's Theology, 179-192 (Peer reviewed).
 34. Hartmut Rosenau: "Sola Gratia in Zeiten der Gottesferne - Transformationen lutherischer Theologie in eine sapientale Dogmatik und in einen christlichen Utilitarismus", i: Transformations in Luther's Theology, 193-209 (Peer reviewed).
 35. Elisabeth Gerle: "Lutheran Theology as a Resource for Future Society", i: Transformations in Luther's Theology, 210-228 (Peer reviewed).
 36. Vítor Westhelle: "Lutheranism and Culture in the Americas: A Comparative Study", i: Transformations in Luther's Theology, 229-244 (Peer reviewed).

  ANDEN FORMIDLING

 37. Bo K. Holm: "Synet på skriften - fra Luther til i dag", i: Bibliana, Nr. 1, 2008, s. 55-60.
 38. Bo K. Holm: "Da enhver blev sin egen præst", i: Værdier, værdier, værdier.: Et debatmagasin fra Københavns Stift. 2011/2012. red. Elsebeth Grummesgaard Gjeseing; Sørine Godtfredsen. København: Københavns stift, 2011. s. 58-61.
 39. Bo K. Holm: “Reformatorisk Teologi”, i: Figenbladet 52, 2011, s. 14-15.