Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Seminar om reformation og donation

02.07.2015 | Mattias Skat Sommer

Dato fre 30 okt
Tid 09:30 16:00
Sted Aarhus Universitet, Konferencecenteret, Studenternes Hus, Fredrik Nielsens Vej 4

Reformation og donation

SEMINAR I FORSKNINGENHEDEN REFORMATORISK TEOLOGI OG KONFESSIONSKULTUR

Reformationen medfører mange forandringer. Nogle sætter sig hurtigt igennem, andre lang-somt. Dette seminar diskuterer mulige sammen-hænge mellem reformationens nye teologi og forandringer af faktisk donationspraksis. Der spørges efter såvel kontinuitet som diskontinui-teter under spørgsmålet: Medfører reformatio-nen ændringer i de sociale forestillinger, som bestemmer menneskers handlen. Seminaret vil kombinere mere teoretiske undersøgelser af lu-thersk teologi ud fra nutidige gave-teorier med historiske studier af konkret donationspraksis.

 

PROGRAM

9.30 Velkomst

9.35 Bo Kristian Holm: Reformationens perspek-tivveksel: Mennesket som modtager

9.55 Laura Katrine Skinnebach: Erindring og frelse – epitafier før og efter Reformationen

10.15 Diskussion

10.35 Kaffe

11.00 Helle Møller Sigh: Magt og stræben efter Guds velsignelse: Adelige jomfruklostre som kønnet og standsmæssig velgørenhedsform i perioden 1699-1745

11.20 Carsten Bach-Nielsen: Kirken og de glade givere

11.40 Diskussion

12.00 Frokost i Stakladen

13.00 Hanne Puk Dahl: Synet på at give og mod-tage hjælp - velfærdssamfundets religiøse rødder.

13.20 Jakob Ørnbjerg: Fattighus og børnehus - da den lokale fattigforsorg i Aalborg blev statsreguleret

13.40 Diskussion

14.00 Poul Grinder-Hansen: Almisser efter re-formationen - idealer og virkelighed

14.20 Mattias Skat Sommer: ”Gave-udveksling som tema i 1600-tallets op-byggelige litteratur i Danmark

14.40 Diskussion

 

 

Se mere på www.reformatoriskteologi.au.dk

Download
Call_For_Papers.pdf (88 Kb)
Poster_01.pdf (127 Kb)